Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2004

Το Εξώφυλλο από το Φυλλάδιο Βάπτισης